PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

YABANCILAR HANGİ HALLERDE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANABİLİR.

 

1-Evlilik yoluyla kazanılması (Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olmak)

 

2-Yatırım Yoluyla Kazanılması

 

2-a En az 500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak

 

2-b En az 50 kişilik istihdam oluşturmak

 

2-c En az 400.000 USD tutarında tapuda 3 yıl satılmaz şerhi koydurarak gayrimenkul satın almak

 

2-d En az 500.000 USD tutarında mevduatı 3 yıl tutmak şartıyla Türkiye’deki bankalara yatırmak

 

2-e En az 500.000 USD tutarında 3 yıl elde tutmak şartıyla Devlet borçlanma araçları satın almış olmak

 

2-f En az 500.000 USD tutarında 3 yıl elinde tutmak şartıyla gayrimenkul yatırım fonu katılma payı girişim sermayesi yatırım fonu katılım payı satın almak

 

3-İkamet Şartı ile Vatandaşlığı Kazanmak (En az 5 sene Türkiye’de kesintisiz ikamet etmek şartıyla)

 

4-Çalışma İzni İle Vatandaşlığı Kazanmak (5 yıl kesintisiz çalışma izni ile çalışan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.)

 

Danışmanlık almak için bizi arayabilirsiniz.