PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

ZIRAAT BANKASINDAN 15.000.000 TL YE KADAR TARIMSAL KOBİ KREDİSİ

 

Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim faaliyetleri sonunda elde edilen işlenmemiş/ham tarımsal ürünlerin işlenmesi (ambalajlama ve paketleme dahil) amacıyla faaliyet gösteren ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen mikro veya küçük işletmelere sunulan kredimizdir.

Özellikleri

  • Süt işleme ve süt ürünleri üretimi,
  • Meyve ve sebze kurutma/dondurma ve kurutulan/dondurulan ürünlerin ambalajlanması,
  • Meyve suyu ve konsantresi üretimi,
  • Salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez üretimi,
  • Zeytin işleme ve paketleme, zeytinyağı üretimi,
  • Su ürünleri paketleme, balık tütsüleme, kurutma,
  • Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve paketlenmesi,
  • Organik tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi,

 

konularında faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilir.

 

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.