PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

SAVUNMA SANAYİ YATIRIM TEŞVİKLERİ

 

2023 yılı içinde geçerli ve halen devam eden Savunma Sanayi Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma ve güvenlik alanındaki yatırımlara aşağıdaki desteklerden yararlanır, Yatırım yerleri 5. Bölgenin Öncelikli İlçe Sınırları içerisinde veya OSB – Endüstri Bölgelerinde Yapılacaksa 6.Bölge Bölgesel teşviklere ilave destekler uygulanmaktadır.


Bakanlıkça Savunma Sanayi yatırımlarına aşağıdaki illere göre  teşvikler verilmektedir;


– 5. bölge teşviki alacak öncelikli yatırım illeri ; Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Antalya Aydın Bilecik Amasya Bursa Bolu Burdur Artvin Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın İstanbul Denizli Karabük Çorum İzmir Edirne Karaman Düzce Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kırklareli Samsun Hatay Konya Trabzon Kastamonu Sakarya Uşak Kırıkkale Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Yalova Kütahya Malatya Nevşehir Rize.


– 6. bölge teşviki alacak öncelikli yatırım illeri ; Adıyaman Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van.


 

Öncelikli yatırımlar kapsamındaki Savunma sanayi yatırımlarına sağlanan devlet teşvik unsurları aşağıdaki tablodan incelenebilir.

 

Savunma Sanayi yatırım teşvikleri Öncelikli
Yatırımlar 5.Bölge Destek Unsurları
Bölgesel Teşvik
6.Bölge Destek Unsurları

Faiz Desteği 
5 puan 7 puan

Toplam Sabit Yatırım Tutarı  vergi muafiyeti 
40 % 50 %

Toplam Sabit Yatırım Tutarı  SGK muafiyeti 
35 % 100 %

SGK işveren Prim Muafiyetinden Yararlanma süresi 
7 yıl 10 yıl

SGK işçi Prim Muafiyetinden Yararlanma süresi 
10 yıl
Çalışanların  vergi stopajı Muafiyetinden
Yararlanma süresi 
10 yıl

Kdv  muafiyeti

Var

Var

Gümrük Muafiyeti

Var

Var

Belediye İmar Harçları muafiyeti

Var

Var

Damga Vergisi Muafiyeti

Var

Var
Bina inşaat Harcamalarında KDV istisnası
Var

Var

Devletin Hazine Arsalarından Yarım Yeri Tahsisi

Var

Var