PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Bu af kanununa mahsus yeni maddeler(Revize edildi)

 

a) Kar payı stopaj beyanları da ilk defa vergi artırımı kapsamında. Bugüne kadar çıkan düzenlemelerde hep hariç tutuluyordu. Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı olsa da, bu konudan tarhiyat yapılıyordu. Çok ama çok önemli bir düzenleme.

 

b) Torba yasa teklifi ile 1 yılda 2 olan taksit atlatma sayısı 3’e çıkarıldı. Ancak ilk 2 taksitin ödenmesi şart…

 

c) Torba Yasa Teklifinde Haklarında vergi incelemesi devam eden mükellefler için sürpriz bir düzenleme bulunuyor. “Bu mükelleflerin matrah ve vergi artırımı yapmaları halinde, Kanunun Resmî Gazetede yayımını izleyen 7 iş günü içinde bitirilemeyen vergi incelemelerine devam edilemeyecek”. Bu süre daha önce yaklaşık 2 ay’dı.

 

d)Vergi borçlarına 48 aya kadar aylık ödemelerle yapılandırma fırsatı.

 

e)Matrah artırımını 12 aya kadar vadeli olarak ödeme fırsatı (Her ay ödeme olacak). İlk 2 taksitin ödenmesi zorunlu.

 

f)Yapılandırmada 01.01.2016 dan sonraki tarihler için Yi-üfe yıllık %9 olarak belirlendi. Bu çok cazip bir faiz oranı.

 

g) Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları ile Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları ilk defa yapılandırma kapsamına alınıyor.

 

h)Stok affı yapan KDV’yi indirecek ancak iadesini alamayacak,

 

I)KDV yönünden matrah artırımında bulunanlar hakkında 3065 sayılı KDV Kanununun 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlemler (belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere yönelik tarhiyat uygulaması) veya müteselsil sorumluluk kapsamındaki işlemlerle ilgili de inceleme yapılabileceği belirtiliyor.

 

j)Tevkif yoluyla ödenmiş̧ vergilerin, matrah/vergi artırımı vergilerine mahsup imkanı,

 

k)Matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanların kapsamı genişledi,

 

l)Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları 2022 yılına ait zararlarının tamamı 2023 yılından itibaren izleyen yıl kârlarından mahsup edilmez. 2022 yılına yönelik matrah artırımında bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu yıla ilişkin yıllık beyannamelerinde hesaplanan vergilerinden mahsup edilemeyen geçici vergiler iade edilmez.