PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

WOMEN UP PROJESİNDE 1 KADIN İŞÇİ İÇİN 20 AY BOYUNCA NET ÜCRETİNİ DEVLETE ÖDETİYORUZ!!

 

ŞARTLARI

    İşverenin kadın olması, ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortağın kadın olması gerektiği,
    İşyerinin Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde tescilli olması gerektiği,
    İşletmenin 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olması gerektiği,
    Başvuru    sırasında    işyerinde    çalışan    toplam    işçi    sayısının    (hiç    işçi çalıştırmayanlar dahil) en fazla 9 olması gerektiği,
    İşyerindeki son takvim yılındaki 12 aylık ortalama işçi sayısına ilave olarak bir kadın işçinin istihdam edilmesi gerektiği,
    İstihdam edilen kadın işçinin 21.02.2022 tarihinden sonra işe alınmış olması gerektiği,
    İşverenin Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, Ticaret Odasına veya Sanayi Odasına kayıtlı olması gerektiği,
    İşverenin SGK’ya toplam prim borcu brüt asgari ücretten az olması gerektiği,
    İşverenin birden fazla işyeri varsa sadece bir işyeri için başvurabileceği
    Proje kapsamında ilave olarak işe alınan işçinin kadın olması gerektiği
    Kadın işçinin 65 yaşından büyük olmaması gerektiği,
    Kadın işçinin kendi sigortalılığından dolayı aylık (yaşlılık ve malullük aylığı)
almaması gerektiği,
    Kadın işçinin işe giriş tarihi itibariyle en az bir ay süreyle işsiz olması gerektiği,
    Kadın işçinin işverenin birinci derece akrabası (anne/çocuk) olmaması gerektiği,
Yukarıda sayılan uygunluk kriterlerinden toplam işçi sayısı koşulu (en fazla 9 olması şartı) dışındaki diğer şartların her ay kontrol edileceğini, kriterlerin sağlanamaması halinde ihlale düşeceğimi ve o ay için ödeme alamayacağımı, ayrıca hibe alma süresi boyunca 3 (üç) kez ihlale düşmem halinde hibe desteğinin sonlanacağını bildiğimi,