PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Güneş Enerjisi Teşvikleri ve GES Yatırım Teşvik Belgesi

 

Güneş Enerjisi Teşvikleri ve GES Yatırım Teşvik Belgesi

 

Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgar enerjisi yatırımları yeni yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri farketmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.

 

GES Yatırım teşvik belgesi ve RES yatırım teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan alınmaktadır. 

 

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanacaktır.

 

Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile;

 

"Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar." yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır.

 

Buradan hareketle  240 KW  ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.

 

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvik Belgesi ve Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi

 

 

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvikleri ve Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi bölgesel yatırımlardan yararlanacaktır.

 

Fabrika çatı, tarım arazileri veya ahırların üzerine yapılacak Güneş Enerjisi Elektrik üretimi yatırımları için bölgesel yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

 

Ayrıca tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsak Kalkınmayı Destekleme Kurumu KKDK - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 hibe alınabilmektedir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1 ile 2. bölge illeri için 3 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 1,5 milyon TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

 

Bölgesel yatırım teşvik belgesi kapsamında; Yatırım yeri farketmeksizin

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI

TEŞVİK BÖLGELERİ

4. BÖLGE

5. BÖLGE

6. BÖLGE

KDV Muafiyeti

Var

Var

Var

Gümrük Muafiyeti

Var

Var

Var

Vergi Muafiyeti (%) (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti)

30

40

50

SGK İşveren Prim Muafiyeti

6 yıl

7 yıl

10 yıl (4)

SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı

25

35

 

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Faiz veya Kar Payı Desteği (TL/Döviz)

Yok

Yok

Yok

Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)

Yok

Yok

Var

Sigorta Primi Desteği - Çalışan Payı

Yok

Yok

Var

Yapı Harçları Muafiyeti

Var

Var

Var

Emlak Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Damga Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

 

bulunmaktadır.

 

Yatırım Teşvik Bölgeleri 

 

 

-İllerin Yatırım Teşvik Bölgeleri Dağılımı (01.01.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.)1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge


Ankara


Aydın


Adana


Afyonkarahisar


Bayburt


Adıyaman


Antalya


Balıkesir


Burdur


Aksaray


Çankırı


Ağrı


Bursa


Bilecik


Düzce


Amasya


Erzurum


Ardahan


Eskişehir


Bolu


Gaziantep


Artvin


Giresun


Batman


İstanbul


Çanakkale


Karaman


Bartın


Gümüşhane


Bingöl


İzmir


Denizli


Kırıkkale


Çorum


Kahramanmaraş


Bitlis


Kocaeli


Edirne


Kütahya


Elâzığ


Kilis


Diyarbakır


Muğla


Isparta


Mersin


Erzincan


Niğde


Hakkâri


Tekirdağ


Karabük


Samsun


Hatay


Ordu


Iğdır

 


Kayseri


Trabzon


Kastamonu


Osmaniye


Kars

 


Kırklareli


Rize


Kırşehir


Sinop


Mardin

 


Konya


Uşak


Malatya


Tokat


Muş

 


Manisa


Zonguldak


Nevşehir


Tunceli


Siirt

 


Sakarya

 


Sivas


Yozgat


Şanlıurfa

 


Yalova

 

 

 


Şırnak

 

 

 

 

 


Van

 

 

 

 

 

 9 İL15 İL13 İL14 İL14 İL16 İL