PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İLAN VE REKLAM VERGİSİ HAKKINDA SSS

 

İLAN REKLAM VERGİSİ

 

SORU 1

İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?

  • Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki anaarterlerde reklamı olan İlan Reklam Vergisini vermekle yükümlü mükelleflerimiz Belediyemizin Gelirler Müdürlüğüne başvurarak veya www.ibb.gov.tr/gelirler adresinden e-beyanname sistemi kullanarak beyannamelerini verebilirler.
  • İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

 

SORU 2

İlan Reklam Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir?

  • İlan Reklam Vergisi beyan dönemi her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasındadır.
  • Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.
  • İlan ve reklam işinin bu işi mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise; ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’inci günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

 

SORU 3

Mükellefler bütün ilan reklam uygulamalarında izin alma mecburiyetinde midir?

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki ana arterlerde reklamı olan Mükellefler her türlü reklam unsurunu gerçekleştirmeden önce mutlaka Kentsel Tasarım Müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü: 0212 449 98 32 -34

 

SORU 4

İlan Reklam Vergisi beyannamesi verilmez ise cezai yaptırım ne olur?

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 (g) ve 23 (e) maddelerine istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.

 

SORU 5

İlan Reklam Vergilerinde vergilendirme dönemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Örneğin Temmuz ayında reklam faaliyeti gerçekleştiren bir mükellefin İlan Reklam Vergi mükellefiyeti hangi dönemleri kapsar ?

  • Sabit ilan ve reklamların (her çeşit levha, yazı, resim, araç üzeri vb. reklamlar) süresi 6 aydan, geçici reklam (bez afişler) unsurlarında ise; reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.
  • Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen reklam unsurlarının vergilendirme dönemi

      1 Temmuz – 31 Aralık tarihlerini kapsamaktadır. Ayrıca Temmuz ayı öncesi         gerçekleştirilen bütün reklam unsurlarının vergi dönemi 1 Ocak – 31 Aralık tarihlerini           kapsayacaktır.

 

SORU 6

Reklam unsurumun ölçüsü 2.15 m2 vergi tarhiyatı yapılırken 2.50 m2 olarak hesaplandığının farkına vardım. Nedenini öğrenebilir miyim ?

·2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15(a) maddesi gereğince metrakare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrakareye kadar olan kesirler yarım metrakareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

 

SORU 7

Reklam unsurunun yerinden kaldırılması durumunda nasıl prosedür izlenmesi gerekmektedir ?

·Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde vergi tarhiyatının doğmaması için beyan döneminde beyanname vermemeniz yeterlidir.

·01 Ocak – 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01 Ocak – 01 Temmuz) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak – 31 Aralık) vergilendirilmektedir.

·1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.

 

SORU 8

İlan reklam vergisini e-beyanname sistemini kullanarak nasıl beyan edebilirim ?

·https://e-beyanname.ibb.gov.tr/ILAN_REKLAM/index.asp adresinde bulunan 10 Adımda Elektronik Beyan Kılavuzundan yararlanarak beyannamenizi verebilirsiniz.

 

 

SORU 9

E-beyanname sistemine başvurdum. Fakat giriş şifrem gelmiyor. Ne yapmalıyım?

·Şifreniz başvurunuza mütakip gün içerisinde gönderilecektir. Ayrıca elekttronik posta kutunuzun  “Gereksiz, Junk, Önemsiz” klasörlerini kontrol ediniz. Tüm bu kontrollere rağmen şifrenizin bir iki saat içerisinde tarafınıza ulaşmaması durumunda 0212 449 44 48 numaralı telefonlarımızdan teknik destek alabilirsiniz.

 

SORU 10

Biraz önce e-beyanname sistemini kullanarak beyannamemi vermiş bulunmaktayım. Ancak ödeme yapamıyorum. Nedenini öğrenebilir miyim?

·Ödemelerinizi beyannamemizi verdiğiniz günü takip eden günden itibaren yapabilirsiniz.

 

 

SORU 11

E-beyanname giriş şifremi değiştirebilir miyim?

·Şifreniz sistem tarafından bir defaya mahsus kalıcı olarak gönderilmektedir. Bu nedenle değiştiremezsiniz.

 

SORU 12

e-beyanname giriş şifremi unuttum. Nasıl öğrenebilirim?

·E-beyanname giriş sayfasında bulunan “şifremi unuttum” sistemini kullanmanız halinde şifreniz elektronik posta adresinize gönderilecektir.

 

SORU 13

E-beyanname sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresimi ve telefon numaramı değiştirebilir miyim?

·Kayıtlı elektronik posta adresiniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra e-posta adresinizi ve telefon numaranızı “Mükellef Bilgileri” bölümünden değiştirebilirsiniz.

 

SORU 14

Firma unvan ve adres bilgilerimizde değişiklik oldu. E-beyanname sisteminden değiştirebilir miyim?

·Unvan ve adres bilgileri Müdürlüğümüzün görevli personeli tarafından değiştirilmektedir. Bu konuda 0212 449 44 48 numaralı telefonumuzdan teknik destek alabilirsiniz.

 

SORU 15

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında ve mülkiyetinde olan yerlerde stant açma, materyal dağıtımı ve reklam görseli kapsamında faaliyetlerde bulunmak istiyorum. Ne gibi bir prosedür izlememiz gerekiyor ?

·Reklam faaliyetini yapacağınız yerleşim yeri Avrupa Yakasında ise; Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğüne, Anadolu Yakasında olması durumunda ise; Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğüne izin başvurusu yapılması gerekmektedir. İzin alınmasına müteakip tahakkuk ve tahsilat işlemleri için Gelirler Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

·İzin işlemleri için Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğünün 0212 521 84 65 (30-45) Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğünün 0216 586 55 50 nolu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.

·Tahakkuk ve tahsilat işlemleri için Gelirler Müdürlüğünün 0212 449 43 59 – 0212 449 49 89 numaralı telefonlarından bilgi alabilirsiniz.

SORU 16

Araç üzeri reklam vergileri hakkında bilgi verebilir misiniz ?

·Toplu taşıma araçlarından; ticari minibüsler, ticari taksiler, taksi – dolmuşlar ile her türlü servis taşımacılığı yapan araçlardaki reklam uygulamaları yapılmadan önce mutlaka Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir.

·Alınacak izinden sonra İlan reklam vergisi bedeli Gelirler Müdürlüğü’ne beyanname ile bildirilecek ve yatırılacaktır. Genel Beyanname verme dönemi, 1-31 Ocak tarihleri arasıdır. Yıl içinde yapılan ilan-reklamlarda ise ilan-reklamın mükellefçe yapılması halinde yapılmasından önce, bu işi mutat meslek olarak ifa edenlerce (reklam şirketleri) yapılması durumunda yapıldığı ayı takip eden ayın 20.günü akşamına kadardır.

·İzin işlemleri için Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 0212 453 78 78 nolu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.

·Tahakkuk ve Tahsilat işlemleri için Gelirler Müdürlüğünün 0212 449 44 48 nolu telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.

 

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM, UZLAŞMA, İTİRAZ VE DAVA AÇMA HAKKI

 

SORU 1

Vergi cezalarında uygulanan indirim hakkı hakkında bilgi verebilir misiniz?

·İndirim hakkı Vergi Usul Kanunun 376. maddesinde düzenlenmiştir. İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde indirimden yararlanmak istediğine ilişkin başvuru yapılması gerekmektedir.

·Başvuru yapılıp vadesinde ödeme yapılırsa; birinci defa Vergi Ziya-ı Cezasının yarısı sonrasında ise üçte biri oranında indirim yapılır. Söz konusu indirimden faydalanmak için Müdürlüğümüze başvurunuz.

·İhbarnamenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurarak, uzlaşma talep edebilir.

·Uzlaşma yetkili kişinin imzasını içeren dilekçe ile Gelirler Müdürlüğüne yapılır. Uzlaşma talepleri Belediye Uzlaşma Komisyonunca değerlendirilir. Mükellef uzlaşma için komisyonca davet edilir ve komisyon kararları mükellefe yazılı olarak tebliğ edilir.

SORU 2

Vergi cezalarına itiraz hakkı hakkında bilgi verebilir misiniz ?

·Mükelleflerimiz kendilerine gönderilen her türlü evrak için Müdürlüğümüze itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe yoluyla yapılır. İtirazlar Müdürlüğümüzce değerlendirilip mükelleflere en geç 30 gün içinde bilgi verilir.

SORU 3

Vergi cezalarında dava açma hakkı hakkında bilgi verebilir misiniz ?

·İdarenin vergilendirme ile ilgili işlemlerine karşı Vergi Mahkemelerinde, diğer işlemlerine karşı ise; İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

·İhbarnamelere karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür.

·Ödeme Emrine karşı ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 (Yedi) gündür

 

İDARİ PARA CEZALARI

 

SORU 1

İdari Para Cezalarının kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

İdari Para Cezaları;

·5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış (32.madde), Dilencilik (33.madde), Kumar Oynama (34.madde), Sarhoşluk (35.madde), Gürültü (36.madde), Rahatsız Etme (37.madde), İşgal (38.madde), Tütün Mamüllerinin Tüketilmesi (39.madde), Kimliği Bildirmeme (40.madde), Çevreyi Kirletme (41.madde), Afiş Asma (42.madde) veya Silah Taşıma (43.madde) gibi fiilleri nedeniyle,

·2872 Sayılı Çevre Kanununun çevreye karşı işlenen fiilleri nedeniyle,

·3194 Sayılı İmar Kanununun bu kanuna aykırı fiilleri nedeniyle kişi ve kurumlara karşı düzenlenen cezalardır. 

 

 

SORU 2

İdari Para Cezalarında indirim hakkı hakkında bilgi verebilir misiniz?

·İdari Para Ceza tutanağının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 15 gün (onbeş gün) içerisinde ödenmesi durumunda %25 oranında indirim uygulanmaktadır.

·Ödeme Emrinin tebliğinden sonra indirim hakkı bulunmamaktadır.

 

SORU 3

İdari Para Cezalarında faiz uygulaması var mıdır?

·İdari Para Cezalarında faiz uygulaması bulunmamaktadır.

 

SORU 4

İdari Para Cezalarında itiraz, dava açma süresi ve yeri hakkında bilgi verebilir misiniz?

·İdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk etmektedir. Tebliğ edilen idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ödenmesi veya aynı sure içinde Kurumun ilgili birimine (Örnek: 5326 Sayılı Kanuna göre düzenlenen tutanaklar Zabıta Müdürlüğü, 2872 Sayılı Kanuna göre düzenlenen tutanaklar ise Çevre Koruma Müdürlü) itiraz edilmesi gerekmektedir.

·5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında düzenlenen İdari Para Cezalarına idari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemelerinde dava açılabilir.

·2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında düzenlenen İdari Para Cezalarına idari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

·3194 Sayılı İmar Kanunu  kapsamında düzenlenen İdari Para Cezalarına idari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

 

PANO SÖKÜM VE YIKIM BEDELLERİ

 

SORU 1

Pano Söküm ve Yıkım Bedellerinin kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz?

·Pano Söküm Bedelleri Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayollara izinsiz olarak konumlandırılan bez afiş, pano, kağıt afiş, kule boardlar vb. reklam unsurlarının Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği doğrultusunda bulundukları yerden kaldırılması  nedeniyle düzenlenen söküm masraf bedellerini kapsamaktadır.

·Yıkım Bedelleri 2960 Sayılı Boğaziçi İmar Kanununa aykırı yapılan inşai faaliyetler nedeniyle düzenlenen yıkım masraf bedellerini kapsamaktadır.

 

SORU 2

Pano Söküm ve Yıkım Bedellerinin tahsilatı aşamasında her hangi bir indirim uygulanmakta mıdır. ?

·Pano Söküm ve Yıkım Bedellerinin tahsilat aşamasında her hangi bir indirim söz konusu değildir.

 

SORU 3

Pano Söküm ve Yıkım Bedellerinde gecikme zammı uygulaması hakkında bilgi verebilir misiniz?

·Pano Söküm ve Yıkım Bedellerinde gecikme zammı vade tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

 

 OTOPARK BEDELİ

  SORU 1

Otopark Bedelinin kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz?

·3194 sayılı İmar Kanununun 37. ve 44. maddelerine dayanarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde inşaat yapacak mükellefler yapılan inşaatın m2'sine göre otopark yeri ayırmak veya otopark bedeli ödemek zorundadırlar.

 

SORU 2

Otopark Bedelinin %75 ‘ ini ödemek zorunda mıyız?

·İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından hesaplanan otopark bedelinin %25’i yapı ruhsatı alma aşamasında peşin olarak tahsil edilmektedir. Geriye kalan %75’lik bedeli için, Belediyesince parselinde otopark ihtiyacı karşılandığı takdirde ödeme yapılacağına dair taahhütname verilmektedir. Bu kapsamda %75 ile ilgili ödemeler parselin otopark ihtiyacı karşılanması şartına bağlanmış olup ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu süre zarfında otopark taahhütnamesi verdildiğine dair tapuya şerh düşülmektedir. Mükellef isterse bu bedeli ödeyerek tapu şerhini kaldırabilmektedir.

 

SORU 3

Otopark Bedeli ile ilgili Tapu Kütüğüne düşülen şerh tapu almamıza engel midir?

·Belediyesince yazılan yazı sonrası, tapu kütüğünde beyanlar hanesine düşülen, otopark taahhütnamesi verildiğine dair belirtme tesisi işlemi, tapu alma işlemini etkilememektedir. Bu durumdaki parseller için kredi kullanılıp, parselin satışının yapılmasına bir engel bulunmamaktadır.

 

 

 

ÖDEMELER İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

SORU 1

Ödeme noktalarınız ve tahsilat işlemleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

·Ödeme yapmak istediğiniz gelir türü; İlan Reklam Vergisi veya Tıbbi Atık ve Bertaraf Ücretlerinden her hangi biri ise; Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik Numaranız ile

·Ödeme yapmak istediğiniz gelir türü; Kira Borcu, Ecrimisil Borcu, Taksitli Mal Satış Bedeli, Pano Söküm ve Yıkım Bedeli veya Hasar Karşılıkları gelir türlerinden her hangi biri ise; Dosya Numaranız ve dönem bilgisi ile

·Ödeme yapmak istediğiniz gelir türü; Minibüs Ruhsat İzin Ücreti, Dolmuş Taksi Ruhsat İzin Ücreti, Deniz Göl Araçları Ruhsat İzin Ücreti, Haliç Motorları Geçiş Ücretlerinden her hangi biri ise; Plaka Numaranız ve taksit sayınız ile birlikte

·Ödeme yapmak istediğiniz gelir türü; İdari Para Cezaları (Kabahatler Kanunu) 62010 EDTS kodu ve tutanak numarası, İdari Para Cezaları (Çevre Kanunu) 14071 EDTS kodu ve Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik Numaranız ile

·* Vakıfbank’ın ING Bank’ın veya Denizbank’ın  bütün şubelerinden,

                        * İnternet Bankacılığı ile ( Garanti Bankası, ING Bank, Vakıfbank, Türk                             Ekonomi Bankası ( TEB ) ve Denizbank )

                        * www.ibb.gov.tr/gelirler   adresinde yer alan    e-ödeme “ linkinden kredi                  kartı ile Belediyemize gelmeden yapabilirsiniz.