PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ SIKCA SORULAN SORULAR (SSS)

Sağlık Turizmi nedir?

Türk vatandaşı olmayan veya Türk vatandaşı olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden hastaların yurt dışından ülkemize geçici süreliğine gelerek ülkemizde sağlık hizmeti almaları Uluslararası Sağlık Turizmi olarak tanımlanmaktadır.

 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi gerekli midir?

Evet. Sağlık Turizmi faaliyeti gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak zorundadır. Yetki belgesi almayan sağlık kuruluşlarının uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur.

 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak isteyen sağlık kuruluşları için gerekli olan şartlar nelerdir?

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak isteyen sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi sorumlusu ve yardımcısı belirlemesi, bu kişilerin çeşitli dil sınavlarının birinden en az 65 puan almak suretiyle bunu belgelemesi, sağlık kuruluşunun web sitesinden en az İngilizce ve bir başka yabancı dilin bulunması gereklidir. Ayrıca poliklinik ve muayenehane dışında kalan merkez ve hastaneler için Sağlıkta Kalite Standardı (SKS) denetiminden 85 puan almış olması gereklidir. Tüm koşullar ve hizmet alımı için bizi arayabilirsiniz.

 

Teşvik başvuruları hangi zaman aralığında yapılır?

Teşvik başvuruları ilgili ödeme yapıldıktan ve faaliyet tamamlandıktan sonra mevzuatta öngörülen süreler içinde yapılır.

 

Sağlık Turizmi desteklerinde öncelikli ülkeler hangileridir?

Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik faaliyetlere ilişkin destek oranı 10 baz puan artırılarak uygulanır. Bu ülkeler; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gana, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, Kanada, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Mısır, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman

 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında arama motoru optimizasyonu faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenir mi?

Hayır, desteklenmez.

 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında desteklenmeyen giderler nelerdir?

 

Ulaşım ve konaklama giderleri, tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri, Türkçe yapılan tanıtım harcamaları, yurt içine yönelik tanıtım harcamaları, yurt dışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları, arama motoru optimizasyonu faaliyetlerine ilişkin giderler.

 

Uluslararası sağlık turizmi kapsamına hangi kuruluşlar girmektedir?

Sağlık Kuruluşları ile A grubu seyahat acentesi işletme belgesine sahip Seyahat Acenteleri, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak sağlık turizmi desteklerinden yararlanabilirler.

 

Sizden alacağımız danışmanlık hizmeti devlet desteği kapsamına giriyor mu?

Hayır. Alacağınız danışmanlık hizmeti desteklenen unsurlardan olmadığı için destek kapsamına girmez. Bizden alacağınız profesyonel destek hizmetini gider olarak muhasebeleştirebilir, kurumlar vergisinde ve KDV’de indirime konu edebilirsiniz.

 

Destek üst limitleri yıldan yıla değişiklik gösterir mi?

Evet. Destek üst limitleri 2022 yılı için belirlenmiş olup, bu limitler her takvim yılı başında (ortalama TÜFE + ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.