PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İGE Özkaynak Kefalet Destek Paketi

Kredi İhtiyaçlarınız İçin Daha Fazlası Ziraat'te, Teminatı İGE'de!

Krediye ihtiyacı olup teminat sıkıntısı çeken ihracatçı birliklerine üye işletmelere İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) destekli kredi Ziraat’te!

Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile İGE’nin teminat desteği sağlanarak, Bankamızın çok uygun koşullu kredi imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

  • Bankamız standart kredi süreçleri çerçevesinde kredibilitesi olumlu bulunan,
  • KOBİ vasfına haiz,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan

Gerçek/Tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir.