PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Faiz/Kâr Payı Desteği Programı

Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizması
Tahsis edilen toplam faiz/kâr payı desteği tutarı İstihdam yaratan/koruyan işletmelere toplam 30 milyon avroluk faiz/kâr payı desteği sağlanacaktır
İşletmelere kullandırılan KOBİ kredilerinin toplam tutarı

 

Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizması ile sağlanan destek kapsamında 200 milyon avroluk KOBİ kredisi kullandırılacaktır

Faydalanıcı KOBİ Sayısı En az 1.500 işletmeye ulaşılacaktır
Yaratılan/ korunan toplam istihdam sayısı En az %50’si yabancı olmak üzere nihai faydalanıcılar için en az 3.000 kayıtlı istihdam pozisyonu yaratılacak veya muhafaza edilecektir

PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) programdan faydalanabilecektir.

KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • Başvuru için uygun KOBİ, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir işletme, firma, kuruluş veya diğer tüzel kişilik olmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen proje uygulama illerinden birinde faaliyet göstermelidir.
 • 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2022/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Niteliği ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” başlıklı kararında yer alan KOBİ tanımına uygun olarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olarak sınıflandırılmalıdır.
 • NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmış C İmalat, 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermelidir.
 • Benzer programlara ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) veya AB tarafından finanse edilen herhangi bir FRIT I veya FRIT II programına aynı istihdam taahhüdü için dahil olmadığını başvuru aşamasında beyan etmelidir.
 • KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine (KBS) aktif olarak kayıtlı olmalı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmamalıdır.
 • KfW’nin Sürdürülebilirlik Yönergelerinde verilen Sektörel Yasaklı Listesinde bulunmamalıdır.
 • Herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ve/veya Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım listesinde bulunmamalıdır.
 • En az “1 (bir) T.C. vatandaşı” ile “1 (bir) geçici/uluslararası koruma kapsamındaki yabancı” istihdam edeceğini veya istihdamını koruyacağını başvuru formundaki hususlar dahilinde taahhüt etmelidir.

İSTİHDAM KRİTERLERİ

KREDİ ÖLÇEĞİ KREDİ TUTARI İSTİHDAM TAAHHÜT KRİTERİ KREDİ DESTEK TUTARI
Büyük Ölçekli KOBİ Kredileri TRY 1.250.001 – TRY 2.500.000

Toplam 4 kayıtlı istihdam pozisyonunun yaratılması/korunması beklenecektir.

Bunun en az 2’si yeni yaratılan istihdam olmalıdır.

2 GKAY + 2 Türk vatandaşı

3’er aylık dönemlerde toplam faizin %50 oranında Faiz/Kâr Payı Desteği Ödemesi
Küçük Ölçekli KOBİ Kredileri TRY 1.250.000’a kadar

Toplam 2 kayıtlı istihdam pozisyonunun yaratılması/korunması beklenecektir. 

Bunun en az 1’i yeni yaratılan istihdam olmalıdır.

1 GKAY + 1 Türk vatandaşı

3’er aylık dönemlerde toplam faizin %50 oranında Faiz/Kâr Payı Desteği Ödemesi

Yeni istihdam yaratma, Proje başlatıldıktan sonra yeni kayıtlı istihdam fırsatlarının sağlanması anlamına gelir. Yeni bir çalışanın “istihdam yaratma” olarak nitelendirilebilmesi için, çalışana ilgili üç aylık dönemde en az 60 SGK prim günü ödenmesi gerekmektedir.

İstihdamın korunması, ilgili KOBİ’de muhafaza edilecek istihdamı ifade eder. Başvuru için uygun KOBİ’ler, istihdamı koruma hedefine ulaşmak için temel istihdam kriterlerini (kredi başvurusundan bir ay önce) muhafaza edecek ve ilgili çeyrekte geçen yılın ortalamasına (son 12 aylık dönem) kıyasla en az aynı düzeyde SGK primi ödeyecektir.

GKAY, geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki kişileri kapsar.

 

Başvuru Öncesi Önemli Açıklamalar

 • İlgili banka ile kredi almaya hak kazanan KOBİ arasında kredi sözleşmesi imzalanacaktır.
 • Kredi sözleşmesi 24 ay sabit vadeli olacaktır.
 • Kredilerin geri ödemeleri üç (3) aylık dönemler halinde eşit tutarlarda olacak ve sözleşme eki olan Kredi Geri Ödeme Planı’nda belirtilecektir.
 • Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizmasından yararlanmaya hak kazanan ancak i) Uygun KOBİ Kredisini vadesinden önce tamamen geri ödeyen veya ii) Seçilen bankalarla imzalanan Kredi Sözleşmesinin eki İstihdam Performans Kriterleri kapsamında taahhüt edildiği şekilde, ardışık iki çeyrek dönem boyunca (altı (6) ay) kayıtlı istihdam yaratma ve/veya muhafaza etmede başarısız olan KOBİ’ler, Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizmasından yararlanamayacak ve Projeden çıkarılacaktır.
 • KOSGEB, KOBİ’nin İstihdam Performans Kriterini karşılamadığı durumlarda ilgili üç aylık dönem için Faiz/Kâr Payı Desteği Tutarının ödemesini yapmamaktadır. KOBİ’nin projeden çıkarılması, üst üste altı (6) ay içinde yerine getirmeyi taahhüt ettiği İstihdam Performans Kriterini ihlal etmeye devam etmesi halinde gerçekleşir.
 • KOSGEB, Proje dışında bırakılan KOBİ’lerin istihdam performansını geri ödeme döneminin sonuna kadar KOBİ’nin toplam personel sayısını kontrol ederek izlemeye devam edecektir.