PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

DENİZ YOLU NAVLUN DESTEĞİ

 

 DESTEKDEN YARARLANMAK İÇİN BİZİ

 

 

ARAYABİLİRSİNİZ.

 

 

 

ESMER DANIŞMANLIK

 

 

0543-631 65 51-yunus.esmer@esmerdenetim.com

 

 

 

DENİZ YOLU

 

1.    Gümrük İhracat Beyannamesi fotokopisi, (Türkiye’deki serbest Bölgelerde faaliyet gösteren

firmalar için Serbest Bölge İşlem Formu ile Transit Beyannamesi veya Transit Refakat Belgesi

(MRN Kodlu))

2.    Beyanname    kapanış     tarihini     gösterir     https://uygulama.gtb.gov.tr/beyannamesorgulama/

adresinden yapılacak sorgulamanın ekran görüntüsüne ait çıktı, (İnternet Explorer kullanılarak

alınması beyanname numarasının da görünmesini sağlayacaktır.)

3.    Denizyolu Konşimentosu fotokopisi (Denizyolu B/L (Bill of Landing)) veya Sea Waybill ya da

Telex Release,

4.    3. Maddede talep edilen belgenin onlinesistemde yapılan takip çıktısı, (Sorgulama yapılan

internet adresinin de görülmesi gerekmektedir.

5.    3. Maddede de ibraz edilecek belge online olarak sorgulanamıyorsasöz konusu belge veya EK-

4 ‘te yer alan form taşımacı veya aracı firmaya onaylatılarak ibraz edilebilir,

 

 

Dikkat edilecek hususlar:

 

Beyannamenin 10. hanesindekiSevk ülkesi aşağıdaki ülke gruplarında yer alanlar ülkelerden biri olmalı, beyannamenin 17. hanesi ise (malın gideceği ülke)Pakistan veya Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden birisi olabilir.

Ortadoğu ve Körfez ülkeleri: Bahreyn, BAE, Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen

Beyannamenin 25. Hanesi Konteyner ile taşıma için 10, konteyner dışında taşınan makine ve treyler için ise 10,16 veya 17 kodlu olmalıdır.

 

İhraç ürünü ülkemiz menşeli olmalı (Beyannamenin 34. Hanesi)

 

 

 

GRUP

NO

 

BÖLGE / ÜLKE

 

ÜRÜN GRUBU

DESTEK TUTARI TL (KOYTEYNER/TON)

 

 

1

 

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan,

Umman, Yemen, Ürdün

Tüm Ürünler(ek 1’de yer alan ürünler hariç

 

700 TL / Konteyner

 

Makine ve Diğer

Ürünler ile Treyler

 

70 TL / Ton

 

 

2

 

 

Irak

Tüm Ürünler(ek 1’de yer alan ürünler hariç

2.500 TL / Konteyner

Makine ve Diğer

Ürünler ile Treyler

250 TL / Ton

 

 

3

 

Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Libya,

Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus

Tüm Ürünler(ek 1’de yer alan ürünler hariç

150 TL / Konteyner

Makine ve Diğer

Ürünler ile Treyler

15 TL / Ton

 

 

4

 

Cibuti, Eritre, Kenya, Komor Adaları,

Madagaskar, Reunion, Moritus, Somali,

Sudan, Tanzanya

Tüm Ürünler(ek 1’de yer alan ürünler hariç)

3.600 TL / Konteyner

Makine ve Diğer

Ürünler ile Treyler

360 TL / Ton

 

 

5

 

 

Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik

Tüm Ürünler(ek 1’de

yer alan ürünler hariç)

4.500 TL / Konteyner

Makine ve Diğer

Ürünler ile Treyler

450 TL / Ton

 

 

 

6

 

Angola, Benin, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Gine,

Gine-Bissau, Kamerun, Kongo, Liberya,

Moritanya, Namibya, Nijerya, Senegal,

Sierra Leone, Togo:

Tüm Ürünler(ek 1’de

yer alan ürünler hariç)

4.000 TL / Konteyner

 

Makine ve Diğer

Ürünler ile Treyler

 

400 TL / Ton

 

7

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar,

Kuveyt,  Suudi Arabistan, Umman,

 

Kanatlı Eti / Süt

Ürünleri

 

6.300 TL / Konteyner

(** )Makine ve Treyler ürün grubuna dahil aşağıdaki GTİP’li ürünler için konteyner dışında

gitmesi durumunda ton başına navlun desteği uygulanmaktadır.

 

    Kanatlı Eti : GTİP 0207 ile 1602, 31, 32, 39 olan ürünleri

    Makine ve Diğer Ürünler:GTİP’i8413, 8425, 8426, 8427, 8428; 8429, 8430, 8474, 8701, 8704,

8705

    Süt Ürünleri; GTİP’i 0403, 0405 ve 0406 olan ürünleri,

    Treyler: GTİP’i871631, 871639, 871640 olan ürünleri,

 

    Destek  miktarı  her  durumda  başvurusu  yapılan  beyannamenin  ihracat  değerinin  %20’sini geçemez.GB’nde 46. Maddede bulunan İstatistiki kıymet değeri toplamı üzerinden kontrol edilir.

 

 

HARİÇ TUTULACAK ÜRÜNLERE İLİŞKİN TABLO

 

ON İKİLİ GTİP

KODU

 

ÜRÜN ADI

 

1

 

252310000000

 

ÇİMENTO; KLİNKER

 

2

 

252329000011

 

ÇİMENTO: PORTLAND; DİĞER, AMBALAJLANMIŞ

 

3

 

252020009019

 

DİĞER ALÇILAR TIP VE DİŞÇİLİK DIŞINDA KULLANILANLAR

 

4

 

252210000000

 

KİREÇ, SÖNMEMİŞ

 

5

 

283650000000

 

KALSİYUM KARBONAT

 

6

 

252390000011

 

ÇİMENTO; SU ALTİNDA SERTLEŞEN AMBALAJLANMIŞ

 

7

 

252220000000

 

KİREÇ: SÖNMÜŞ

 

8

 

251990900011

 

MANYEZİ; KALSİNE EDİLMİŞ

 

9

 

252321000011

 

ÇİMENTO: PORTLAND: BEYAZ, AMBALAJLANMIŞ

 

10

 

250300900013

 

RAFİNE EDİLMİŞ KÜKÜRT

 

11

 

250100910000

 

İNSANLARIN TÜKETİMİNE MAHSUS TUZ

 

12

 

251990900019

 

MANYEZİ; DİĞER

 

13

 

250100999000

 

DIGER TUZ

 

14

 

253090009039

 

DİĞER MİNERAL MADDELER

 

15

 

253010000019

 

PERLİT VE KLORİTLER: GENLEŞTİRİLMEMİŞ

 

16

 

680990000000

 

ALÇI VE ALÇI ESASLI BİLEŞİKLERDEN EŞYA: DİĞER

 

17

 

251990300019

 

TAMAMEN YANMIŞ (SİNTERLENMIŞ) DIGER MANYEZİ

 

18

 

252800000000

 

TABİİ BORATLAR VE BUNLARIN KONSANTRELERİ. TABİİ BORİK ASİT

 

19

 

251690000000

 

YONTULMA YA VE İNŞAATA ELVERİŞLİ DIGER TAŞLAR

 

20

 

260112000000

 

DEMİR CEVHERLERİ; AGLOMERE EDİLMİŞ

 

21

 

252910000013

 

FELDİSPAT; FLOTE EDİLMİŞ

 

22

 

251749000000

 

DİĞER TAŞLARIN TOZLARI

 

23

 

251310000000

 

SÜNGER TAŞI

 

24

 

250300900018

 

DİĞER KÜKÜRT

 

25

 

261800000000

 

DEMİR VE ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN GRANÛLE CÜRUF

 

26

 

250590000019

 

KUM: DİĞER

 

27

 

250810000011

 

BENTONIT; ÖĞÜTÜLMÜŞ

 

28

 

251110000012

 

BARYUM SÜLFAT: ÖĞÜTÜLMÜŞ

 

29

 

251320000011

 

ZIMPARA TAŞI: TOZ/ÇAPLI TANELER HALİNDE

30

251511000000

HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ MERMER

 

31

 

251512000000

TESTERE İLE YAHUT BAŞKA SURETTE DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE (KARE DAHİL) BLOKLAR VEYA KALIN DİLİMLER HALİNDE SADECE KESİLMİŞ MERMER

 

32

 

7214 ile başlayan

tüm GTİP’ler

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN ÇUBUKLAR (SADECE DÖVÜLMÜŞ, SICAK HADDELENMİŞ VEYA SICAK ÇEKİLMİŞ, HADDELEME İŞLEMİNDEN SONRA BURULMUŞ OLANIAR DAHİL)