PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği

  

Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

 

Destek üst limiti: 

§  Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüzelli) TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir.

§  Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

§  Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.

§  Program süresince desteğin üst limiti 45.000TL’dir.

 

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

 

facebook:esmerdanismanlik

instgram:esmerdanismanlik

 

KOSGEB hibelerinden faydalanmak ve profesyonel danışmanlık desteği almak için 0543 631 65 51 ‘i arayarak veya info@esmerdenetim.com adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.