PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

2014-2020 KIRSAL KALKINMA HİBELERİ (İPARD-2)

 

 

IPARD II – 3. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI  Bkz.. (21.12.2017)

Bu sayfada IPARD-2 kapsamında proje hazırlamak isteyen yatırımcılara yönelik bilgi amaçlı  konular yer almaktadır. IPARD-2 Proje konuları ve nihai yararlanıcıları,  Proje sahibinin başvuru şartları, Uygun harcama yatırım kalemleri, minimum ve maksimum yatırım kapasiteleri ,Destek oranları ve  tutarları, Tedbirlerin ödeme prosedürleri özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yatırımcıların  IPARD konusunda doğru kaynaklardan bilgi alarak yatırım kriterlerini iyi anlaması gerekir.  Özellikle yatırımcılar konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olduktan sonra  yatırım finansmanını gerçekleştirecek yeterliliklerini de anlamaları önem arz etmektedir. IPARD kurumu destek ödemesini yatırım faaliyeti nihai olarak  gerçekleştikten sonra yapmaktadır. Yatırımcı projelendirme ve proje uygulama aşamalarında tüm yatırım finansmanını ya  kendi öz kaynaklarından veya dış kaynaklardan (Banka kredisi vs.) karşılayabilme olanaklarına sahip olması gerekir.  

Aşağıdaki Çalışma Bilgi Amaçlıdır. IPARD II Kırsal Kalkınma Programı Çerçevesinde Desteklenen Proje Konuları Yer Almaktadır. İlgili Satırı tıklayarak Detayları inceleyebilirsiniz; (*)

 • TEDBİRLERİ İLGİLENDİREN ORTAK KONULAR (101, 103 , 302)
 • A) 101 -TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR
 • 101-1 Süt Üreten Tarimsal Işletmeler
 • 101-2 Kirmizi Et Üreten Tarimsal Işletmeler
 • 101-3 Kanatli Et Üreten Tarimsal Işletmeler
 • 101-4 Yumurta Üreten Tarimsal Işletmeler
 • B) 103-TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR
 • 103-1 Süt Ve Süt Ürünleri Işleme Ve Pazarlama
 • 103-2 Kirmizi Et Ürünleri Işleme Ve Pazarlama
 • 103-3 Kanatli Eti Ürünleri Işleme Ve Pazarlama
 • 103-4 Su Ürünleri Işleme Ve Pazarlama
 • 103-5 Meyve Ve Sebze Işleme Ve Pazarlama
 • C) 302- ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ
 • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi Ve Bitkisel Ürünlerin Işlenmesi Ve Pazarlanmasi
 • 302-2 Aricilik Ve Balin Üretilmesi Işlenmesi Ve Pazarlanmasi
 • 302-3 Zanaatkarlik Ve Yerel Ürün Işletmeleri
 • 302-4 Kirsal Turizm Ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • 302-6 Makina Parkları
 • 302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri
 • D) KIRSAL ALANDA KAMU ALTYAPI YATIRIMLARI
 • E) YEREL KALKINMA STRATEJILERININ UYGULANMASI – LEADER YAKLAŞIMI
 • F) TARIM-ÇEVRE, İKLİM VE ORGANİK TARIM TEDBİRİ

——————————————————————-

(*) Kaynak:Tarım Bakanlığı TKDK IPARD II Program  IPARD 2014-2020   yayınları ile 1.çağrı ilanından derlenmiştir. Bu çalışma bilgi amaçlıdır. Hiçbir sorumluluk kabul edilemez. Bu sayfadaki bilgiler mevzuat değişiklikleri çerçevesinde güncelliğini kaybedebilir.Bu mevzuatın güncel değişikliklerini Kırsal kalkınma kurumu TKDK resmi sitesinden takip edebilirsiniz.