PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

KOSGEB VE EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ ÖZET

 

SADECE İHRACAT YAPAN ŞİRKETLER
Destek Başlığı Destek Kurumu Desteklenen Giderler Destek Limiti Destek Oranı Açıklama
Yurtdışı Tanıtım Gezileri Ekonomi Bakanlığı Ulaşım, konaklama, araç kiralama ve ara transferler Gezi başına 5.000$ 70%  
Uluslararası Belge ve Sertifikalar Ekonomi Bakanlığı Müracat inceleme, tetkik, ilk yıl için belge kullanım, test analiz ve kayıt Belge başına 25.000$, belge sayısı sınırı yok 50% Desteklenecek belge listesinden seçim yapılmalı
Yurtdışı Fuarlar Ekonomi Bakanlığı Ulaşım, stand alanı kirası, nakliye Fuar başına 10.000$ 50% Desteklenecek fuar listesinden seçim yapılmalı. Hedef ülke olursa +10 puan ilavesi var.
Yurtdışı Ofis Ekonomi Bakanlığı Mağaza, ofis, depo, showroom kirası Birim başına yıllık 75.000$, Mağaza 100.000 $ 50% Firma başına en fazla 15 birim açılabilir
Yurtdışı Reklam Ekonomi Bakanlığı Sponsorluk, yurtdışı birim web sitesi tasarımı, reklam panoları, katalog, broşür, promosyon, internet sitelerinde reklam, show, defile, seminer, konferans organizasyonları, e-ticaret sitelerine üyelik Yurtdışı birimi olanlar için 150.000$+her birim için 150.000$;Yurtdışı birimi olmayanlar için 250.000$, e-ticaret sitesi 10.000$ reklam 60%,            e-ticaret %70 Ofis olmayan ülkeler için yurtiçi ve yurtdışı marka tescil belgesi gerekir, e-ticaret sitesinin ön onaylı olması gerekir
Yurtdışı Marka Tescil Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı marka tescil işlemleri Firma başına yıllık 50.000$ 50%  
Navlun Desteği Ekonomi Bakanlığı Belirli Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılacak ihracatın navlun giderleri İşlem başı 2.000 TL - 10.000 TL %20 - %100 Ülkeye göre değişmektedir.
           
TÜM SEKTÖRLER
Yeni Yatırım Ekonomi Bakanlığı Yeni yatırım makine-ekipman KDV ve Gümrük Vergisi tamamı, belirli oranlarda Gelir Vergisi ve SGK İşveren Payı KDV ve Gümrük Vergisi 100%, Gelir Vergisi, SGK %10-%40 Yatırımın yapılacağı bölgeye göre destek kapsamı değişmektedir.
Yeni Yatırım Kalkınma Ajansı Makine-Ekipman, yeni ve mevcut istihdam, yazılım, eğitim ve danışmanlıklar Proje başına 300.000 TL - 600.000 TL 50% Destek dönemseldir, her sene açılır, yatırım konuları ve destek tutarı teklif çağrısıyla belirlenir.
Ar-Ge TEYDEB (Tübitak) Makine-Ekipman, Yazılım, Sarf Malzemeleri, Mevcut ve Yeni İstihdam, Seyahat, Test ve Analizler Sanayi Ar-ge'de üst limit bulunmamaktadır. Kobi Ar-ge'de 500.000 TL 50%-%75  
           
KOSGEB'E ÜYE OLABİLEN SEKTÖRLER
Personel İstihdamı                (MYO, Lisans ve Üstü) Kosgeb Net maaş Niteliğine göre değişemkle birlikte personel başına en az 1500 TL, firma başına 50.000 TL 50%-70%  
Tanıtım Kosgeb Katalog, yurtdışı dergi reklamı, mobil uygulama, e-ticaret siteleri üyeliği Faaliyet başına katalog'da ve e-ticaret siteleri üyeliğinde 5.000 TL, mobil uygulama ve dergi reklamlarında 7.500 TL olmak üzere firma başına 25.000 TL 50%-70%  
Yurtiçi Fuar Kosgeb Fuar Katılım Bedeli, stand konstrüksiyonu, genel tanıtım, güvenlik, temizlik, hostes Uluslar arası fuarlar için 150TL/m2, yurtiçi fuarlar için 100TL/m2. olacak şekilde fuar başına en fazla 50m2, firma başına 45.000 TL 50%-70% Fuar katılım kotasına dikkat edilmeli
Yurtdışı İş Gezisi Kosgeb Ulaşım, konaklama Ülkesine göre değişmekle birlikte gezi başına 3.000 TL/5.000 TL, firma başına 20.000 TL 50%-70% Geziler, sektörel bir STK aracılığıyla yapılmalı ve onaylanmış gezi olmalı
Danışmanlık Kosgeb Genel Yönetim, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürü Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Danışmanlığı Danışmanlık başına 6.000 TL, firma başına 22.500 TL 50%-70% Başlık içerikleri uygulama esaslarından alınmalıdır.
Eğitim Kosgeb Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finans Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre Eğitim başına 2.500 TL, konu başlığı başına 7.500 TL, firma başına 20.000 TL  50%-70% Başlık içerikleri uygulama esaslarından alınmalıdır.
Enerji Verimliliği Kosgeb Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Artırıcı Proje(VAP) için Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre değişmekle birlikte 75.000 TL 50%-70% TEP aralıkları uygulama esaslarından alınmalıdır.
Tasarım Kosgeb Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi olan ürünlerin tasarımı 22.500 TL 50%-70%  
Sınai Mülkiyet Hakları Kosgeb Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil ve Yurtdışı Marka Tescil Belgesi başvuru ve vekillik hizmetleri Yurtdışı marka tescil başına 10.000 TL, diğer işlemler 5.000TL, toplamda 30.000 TL 50%-70%  
Belgelendirme Kosgeb Ürün, sistem, personel, laboratuar, OHSAS belgeleri Belge başına 2.500 TL, firma başına 30.000 TL 50%-70% Belge verecek kuruluşun Türkak tarafından akredite edilmiş olması gerekir.
Test, Analiz ve Kalibrasyon Kosgeb Test, analiz, muayene, kalibrasyon 30.000 TL 50%-70%  
Bağımsız Denetim  Kosgeb Bağımsız denetim hizmeti 15.000 TL 50%-70% Hizmet verecek kuruluşun SPK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekir.
Lojstik Kosgeb Nakkiye ve sigorta giderleri İşlem başı 8.000 TL, toplam 40.000 TL 50%-70% İthalat ve serbest bölgeden yapılan işlem kapsam dışındadır 
GönüllüUzmanlık Kosgeb Ulaşımve konaklama Danışmanlık başına 2.500 TL, toplamda 15.000 TL 50%-70% Uzmanın emekli ve konusunda en az 1 yıl tecrübeli olması gerekir
Yeni İşletme Açma Kosgeb Yeni istihdam, yazılım, makine-teçhizat, eğitim ve danışmanlıklar 300.000 TL hibe ve 700.000 TL kredi 50%-70% En az 3'ü aynı sektörden olmak şartıyla toplamda 5 firmanın ortaklığı gerekir.
Ar-ge ve İnovasyon Kosgeb Test ve ölçüm cihazları, mevcut personel maaşları, dışarıdan alınacak hizmetler, yazılım, eğitim ve danışmanlıklar Makine-Ekipman için 150.000 TL hibe ve 300.000 TL kredi, personel maaşları için 150.000 TL hibe 50%-70% Sadece prototipin üretilmesi için gereken giderler projeye dahil edilebilir.
Seri Üretim Kosgeb Makine-Ekipman, yeni istihdam, yazılım, eğitim ve danışmanlıklar Makine-Ekipman için 150.000 TL hibe ve 500.000 TL kredi, personel maaşları için 150.000 TL hibe 50%-70% Ar-ge projesi başarıyla tamamlanmış veya patent sahibi ürün/sistemler için geçerlidir
Kurumsallaşma ve Markalaşma Kosgeb Makine-Ekipman, yeni istihdam, yazılım, eğitim ve danışmanlıklar 150.000 TL 50%-70% Markalaşma desteği için yurtiçi marka tescil belgesinin bulunması gerekmektedir.
Kapasitenin Geliştirilmesi Kosgeb Makine-Ekipman, yeni istihdam, yazılım, eğitim ve danışmanlıklar 300.000 TL hibe ve 500.000 TL kredi 50%-70% Dönemsel açılır ve belirlenen sektörlere verilir