PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
DESTEK UNSURLARI (*) AÇIKLAMA 1. BÖLGE  2. BÖLGE  3. BÖLGE  4. BÖLGE  5. BÖLGE  6. BÖLGE 
KDV İstisnası yurt içi ve yurt dışı makine teçhizat alımlarında  Var Var Var Var Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti  yurt dışı makine teçhizat alımlarında  Var Var Var Var Var Var
Vergi Muafiyeti (%)   (**) Yatırıma katkı oranı (%) 15 20 25 30 40 50
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (% 50 55 60 70 80 90
Sigorta Primi İşveren  Muafiyeti Toplam  yararlanma Süresi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl (***)
Prim Muafiyet tutarı % (Gerçekleşen yatırım ) 10 15 20 25 35 Ön görülen
Yatırım Yeri Tahsisi Hazine arsaları, Boş devlet binaları yatırım yeri olarak
istenebilir.
Var  Var  Var  Var  Var  Var 
Faiz Desteği İç Kredi yok yok 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan
Döviz kredisi yok yok 1 puan 1 puan 2 puan  2 puan
5 Yıllık emlak vergisi muafiyeti işletme döneminden itibaren Var  Var  Var  Var  Var  Var 
Belediye  imar bina inşaat harçları muafiyeti yapı ve tesisler için imar mevzuatı gereğince  belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna uygulaması Var  Var  Var  Var  Var  Var 
Damga vergisi muafiyeti yükleniciler ve tedarikçilerle yapılan sözleşmeler üzerinde hesaplanan damga vergileri Var  Var  Var  Var  Var  Var 

Dip Notlar;
(1) OSB veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) SGK ve vergi muafiyeti bakımından alt bölge desteğinden yararlanırlar. Bu yatırımların 6. bölgede olması halinde 12 yıl SGK prim muafiyeti, %55 Yatrım katkı oranı uygulanır.
** Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
*** 6. bölgeye Ayrıca SGK işçi prim muafiyeti ve gelir vergisi stopaj muafiyeti de uygulanır.