PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞILIRSA NE OLUR

 

1-İşveren kıdem tazminatı tavanını aşan ödeme yapmak zorunda değildir.

2-İşveren isterse, kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde, ödeme yapabilir.

İşverenin bu yöndeki isteğini kısıtlayan veya engel olan bir yasal düzenleme yoktur.

3-Kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde, ödeme yapılması halinde herhangi bir ceza yaptırımı uygulanması söz konusu değildir.

Çünkü, kıdem tazminatı tavanı aşılarak ödeme yapılması durumunda, para ve hapis cezasına hükmolunacağına ilişkin, 1475 sayılı Yasa’nın 98. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

4-Kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde, ödeme yapılması halinde, kıdem tazminatı tavanını aşan tutarın , vergi ve sigorta primine tabi tutulması icap edecektir.

Çünkü, kıdem tazminatı tavanını aşan tutar, prim olarak kabul edilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7 maddesine göre, (Değişik: 17/10/1980 – 2320/2 md.) 1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı, Gelir Vergisinden müstesnadır.

5510 sayılı Yasa’nın 80. Maddesi uyarınca, kıdem tazminatı prime esas kazanca tabi tutulmaz.

2015 yılı kıdem tazminatı tavanı 3.541,37 TL’dir.